slider
Ülkemiz ekonomisine faydalı, tarımsal faaliyetleri geliştirmeye yönelik projeler üretiyoruz.

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmeti

slider
Gelişmiş sistemlerle desteklenen uzman kadro

Fotogrametrik ve Yersel Halihazır Harita Üretimi

slider
Ülke ekonomisine faydalı projeler üretmek için

Etik Değerlere Bağlı

Etik Değerlere Bağlı

Tüm projelerimizde etik değerlere bağlı, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına duyarlı olarak çalışıyoruz.

Sistematik

Projelerimizin her aşamasını sistematik ve düzenli olarak gerçekleştiriyor, tecrübelerimiz ile sonuca ulaştırıyoruz.

Zamanlı ve Planlı

Verilen süre içersinde zamanlı ve planlı olarak eksiksiz olarak yerine getiriyor ülke değerlerini en iyi şekilde göz önünde tutuyoruz.

Çeşitli nedenlerle bölünen, verimliliği azalan, kar oranı düşen, yol ve sulamadan uzak kalan parsellerin ekonomik olarak daha verimli hale getirilir. İşletme büyüklükleri istenilen boyutlara ulaştırılır, parçalı olan parseller birleştirilir, sulama kanalları ve tarla içi yollar ile tarım ekonomisine faydalı projeler.

Proje ihtiyaçlarına yönelik değişik ölçeklerde şeritvari ve alan haritalarının yersel veya fotogrametrik yöntemlerle üretimi işini kapsar.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yürüttüğü ilk tesis ve kadastro yenileme işleri, orman kadastrosu işlerini kapsar.


Tüm kadastral mülkiyetlerin imar planına uygun olarak yenilenmesi ve düzenlenmesi ile arazi geliştirme faaliyetlerinde kamu kuruluşlarına hizmet veriyoruz.

Kamu kurum ve kuruluşlarına tüm Türkiye'de karayolu ve demiryolu ulaşım projelerini istenilen şartlara uygun olarak hazırlıyoruz.